Gantry Crane Vietnam Rosava Engineering Group

Gantry Crane Vietnam Rosava Engineering Group

http://www.rosavagroup.com
Rosava Engineering Group is the best manufacturer of gantry cranes in Vietnam. It is the leading producer, supplier and exporter of gantry cranes. Rosava Engineering Group  design and manufacture portable gantry cranes as per our customer requirement for various industrial applications like shipping, construction, power, material handling, water gate handling, etc.
GANTRY CRANES

Gantry Crane Vietnam Tập đoàn kỹ thuật Rosava

http://www.rosavagroup.com
Rosava Engineering Group là nhà sản xuất cần cẩu tốt nhất tại Việt Nam. Đây là nhà sản xuất, cung cấp và xuất khẩu hàng đầu của cần trục. Rosava Engineering Group thiết kế và chế tạo cần cẩu di động theo yêu cầu khách hàng của chúng tôi cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau như vận chuyển, xây dựng, điện, xử lý vật liệu, xử lý cổng nước, v.v.

Gantry Crane Vietnam Rosava Engineering Group

http://www.rosavagroup.com
The gantry cranes are manufactured as per the specifications mentioned by the customer. Depending on the capacity & application, we design these cranes as single girder or double girder and also as per the requirements of our customers.  The quality of the product used is very good and timely delivery of the products is done as per the industrial requirements.

Gantry Crane Vietnam Tập đoàn kỹ thuật Rosava

http://www.rosavagroup.com
Các cần cẩu được sản xuất theo các thông số kỹ thuật được đề cập bởi khách hàng. Tùy thuộc vào năng lực và ứng dụng, chúng tôi thiết kế các cần cẩu này như dầm đơn hoặc dầm đôi và cũng theo yêu cầu của khách hàng. Chất lượng của sản phẩm được sử dụng là rất tốt và giao hàng kịp thời các sản phẩm được thực hiện theo yêu cầu công nghiệp.
Gantry Crane Vietnam Rosava Engineering Group
http://www.rosavagroup.com
Connect With Rosava Engineering Group
Web- http://www.rosavagroup.com
Mobile- +91 9414164090, +91 9950995018, +91 7073888090
E-mail- rosavagroup@gmail.com
Fax:  +91-294-2417484
Address:  H-363-364 Bhamashah Industrial Area RIICO, Kaladwas, Road No 15 Udaipur, Rajasthan 313004, India
https://www.youtube.com/watch?v=IiDor0hfUCo&feature=youtu.be
https://vimeo.com/236702079
http://gantrycrane1.blogspot.com
https://gantrycrane2017.wordpress.com

Comments

Popular posts from this blog

Gantry Crane Manufacturer Vietnam

Gantry Crane Manufacturer Egypt

Gantry Crane Manufacturer Ethiopia